viernes, 15 de agosto de 2008

Dragon Ball Z Hit Kyokushuu 9 ~Future Shock!!


1. Cha-La Head-Cha-La
2. Mind Power... Ki...
3. Message From Future ... Mirai Kara no Dengon...
4. Warning of Danger ...Keikoku
5. Welcome Home, My Boy... Kaze no Namae...
6. Super + Power = Melody ...Chouryokusetsu
7. It's a Small World ...Koyubi no Shita de...
8. Sweet Lovely Midnight ... Tsuki no Uragawa...
9. White & World & True ...Shiro to Sekai to Kokoro...
10. Detekoi Tobikiri Zenkai Power!

No hay comentarios: